Điện thoại:  0603500852
Để phòng, chống bệnh lở mồm long móng và bệnh bạch hầu đang diễn ra trên địa bàn Tỉnh Kon Tum, bộ phận bán trú Trường Mầm Non Hoa Phượng điều chỉnh thực đơn hằng ngày cho trẻ hạn chế ăn thịt Heo cho đến khi hết dịch

Để phòng, chống bệnh lở mồm long móng và bệnh bạch hầu đang diễn ra trên địa bàn Tỉnh Kon Tum, bộ phận bán trú Trường Mầm Non Hoa Phượng điều chỉnh thực đơn hằng ngày cho trẻ hạn chế ăn thịt Heo cho đến khi hết dịch

TRƯỜNG MẦM NON HOA PHƯỢNG THỰC ĐƠNCHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG CỦA TRẺ TRONG MÙA HÈ( Thực hiện từ ngày 15/1/2019- tuần I và tuần III)  THỨMẪU GIÁO VÀ NHÀ TRẺ ...

Copyright © EduPortal