Điện thoại:  0603500852
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông báo bốc thăm dự tuyển năm học 2020-2021

PHÒNG GD&ĐT TP KON TUM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN HOA PHƯỢNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: /TB-MNHP Kon Tum, ngày 29 tháng 07 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Thời gian bốc thăm dự tuyển vào trường mầm non Hoa Phượng

Năm học 2020-2021

 

        Căn cứ kế hoạch số 13/KH-MNHP ngày 01/07/2020 của trường mầm non Hoa Phượng về tuyển sinh năm học 2020-2021.

Căn cứ vào kết quả thu nhận hồ sơ dự tuyển của Hội đồng tuyển sinh nhà trường. Trường mầm non Hoa Phượng thông báo tới quý bậc phụ huynh thời gian bốc thăm dự tuyển như sau:

I. THÔNG TIN TUYỂN SINH VÀ KẾT QUẢ THU NHẬN HỒ SƠ:

1. Trẻ nhà trẻ ( Sinh năm 2018) 01 lớp: 25 trẻ; số trẻ cũ 04 trẻ; số trẻ cần tuyển mới là 21 trẻ. Có 24 hồ sơ dự tuyển, vượt 03 hồ sơ so với chỉ tiêu.

2. Trẻ MG 3 tuổi ( Sinh năm 2017) 03 lớp: 75 trẻ; số trẻ cũ chuyển lên 38; số trẻ cần tuyển mới là 37 trẻ. Có 43 hồ sơ dự tuyển, vượt 06 hồ sơ so với chỉ tiêu.

3. Trẻ MG 4 tuổi ( Sinh năm 2016) 03 lớp: 90 trẻ; số trẻ cũ chuyển lên 82; số trẻ cần tuyển mới là 08 trẻ. Có 24 hồ sơ dự tuyển, vượt 16 hồ sơ so với chỉ tiêu.

4. Trẻ MG 5 tuổi ( Sinh năm 2015) 04 lớp: 140 trẻ; số trẻ cũ chuyển lên 103; số trẻ cần tuyển mới là 37 trẻ. Có 32 hồ sơ dự tuyển, thiếu 05 hồ sơ so với chỉ tiêu.

5. Trẻ MG 4,5 tuổi DTTS học tại 02 lớp MG ghép làng plei tơ nghia và plei Đôn: 51 trẻ; số trẻ cũ chuyển lên 18; số trẻ cần tuyển mới là 33 trẻ.

II. THỜI GIAN BỐC THĂM:

  1. Thời gian tổ chức bốc thăm: 8giờ 00 phút ngày 03/08/2020.
  2. Địa điểm: Trường Mầm Non Hoa Phượng
  3. Đối tượng bốc thăm: Là trẻ sinh năm 2016

Vậy trường mầm non Hoa Phượng xin thông báo tới quý bậc phụ huynh có con em dự tuyển sinh năm 2016 đến tham gia bốc thăm đúng thời gian quy định. Nếu thời gian trên phụ huynh không đến tham gia bốc thăm thì nhà trường sẽ hủy kết quả dự tuyển ./.

 

    Nơi nhận:                                                                                                                                                                                       HIỆU TRƯỞNG

    - Lưu: VP.

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                       Phạm Thị Mai


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Hoạt động & giáo trình
Một số hình ảnh buổi làm việc của đoàn đánh giá ngoài tai trường Mầm non Hoa Phượng

Một số hình ảnh buổi làm việc của đoàn đánh giá ngoài tai trường Mầm non Hoa Phượng

Ngày 23 tháng 11 năm 2021, Đoàn đánh giá ngoài của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum do cô Nguyễn Thị Như Quỳnh - Phó Trưởng phòng GDMNTH, đã làm việc khảo sát thực tế công tác kiểm định chất lượng và công nhận lại trường đạt chuẩn quôc gia tại Trường MN Hoa Phượng, thành phố Kon Tum. Trên cơ sở kết quả kiểm tra đối chiếu các minh chứng, đoàn đã thống nhất với chất lượng tự đánh giá của nhà trường đạt chất chấtl lượng ở cấp độ 2 và đạt trường chuẩn quốc gia ở mức độ 1. Đồng thời đoàn cũng tư vấn cho nhà trường kế hoạch cải tiến chất lượng trong thời gian tới và những năm tiếp theo để nâng cao hơn nữa chất chất lượng GD./

Copyright © EduPortal