Điện thoại:  0603500852
Danh mục
 • “Một số biện pháp phát triển khả năng sáng tạo cho trẻ lớp mẫu giáo 5-6 tuổi trường MN Hoa Phượng thành phố Kon Tum
  | Trường mầm non Hoa Phượng | 23 lượt tải | 1 file đính kèm
   II. PHẦN NỘI DUNG1. CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1. Khái quát về khả năng sáng tạo          Sáng tạo là khả năng suy nghĩ, tìm tòi ra những phương pháp, biện pháp, chủ đề mới trong một lĩnh vực nào đó. Đó là kiểu giải quyết vấn đề dựa trên quá trình động não để ...
 • Một số hoạt động giáo dục tình cảm kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non ở trường mầm non Hoa Phượng
  | Trường mầm non Hoa Phượng | 22 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Sắp xếp toán theo quy tắc
  | Trường mầm non Hoa Phượng | 23 lượt tải | 1 file đính kèm

Copyright © EduPortal