Điện thoại:  0603500852
Phân công chuyên môn tháng 9.2019

Phân công chuyên môn tháng 9.2019

PHÒNG GD&ĐT THÀNH PHỐ KON TUM  BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN THÁNG 9 NĂM 2019 TRƯỜNG MẦM NON HOA PHƯỢNG  (Áp dụng từ ngày 09 tháng 9 năm ...
Phân công chuyên môn tháng 01/2019

Phân công chuyên môn tháng 01/2019

PHÒNG GD&ĐT THÀNH PHỐ KON TUM  BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN THÁNG 1 NĂM 2019 TRƯỜNG MẦM NON HOA PHƯỢNG  (Áp dụng từ ngày 01 tháng 1 năm ...
Phân công chuyên môn tháng 9/2018

Phân công chuyên môn tháng 9/2018

PHÒNG GD&ĐT THÀNH PHỐ KON TUM BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN THÁNG 8 NĂM 2018 TRƯỜNG MẦM NON HOA PHƯỢNG  (Áp dụng từ ngày 27 tháng 8 năm ...

Copyright © EduPortal