Điện thoại:  0603500852
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH Chiến lược phát triển Trường Mầm non Hoa Phượng Giai đoạn 2019 – 2024

PHÒNG GDĐT THÀNH PHỐ KON TUM                                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON HOA PHƯỢNG                                                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 Số:     /KH-MNHP                                                                                           Kon Tum, ngày 10 tháng 01 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

Chiến lược phát triển Trường Mầm non Hoa Phượng

Giai đoạn 2019 – 2024

 

 

          Thực hiện đổi mới giáo dục và đào tạo Đảng và nhà nước đã ban hành nhiều văn bản như; Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo;Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 9/6/2014 của Chính phủvề triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW.

          Các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương luôn nhận thức đúng đắn về công tác đổi mới giáo dục và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.

          Trường mầm non Hoa Phượng tọa tại số 459A đường Hùng Vương, phường Quang Trung là một phường trung tâm của thành phố Kon Tum. Phường có 19 tổ dân phố và 2 làng đồng bào DTTS với trên 3000 hộ dân, đa số dân là công chức, viên chức và buôn bán và một số làm nông. Trẻ trong độ tuổi mầm non từ 0-5 tuổi là 1855 trẻ.

          Trường có 3 điểm trường, điểm chính tại số 459A đường Hùng Vương của tổ dân phố 9 và 2 điểm trường lẻ tại 2 Làng DTTS Pleiđôn và Pleitơnghia phường Quang Trung, tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ đến trường.

          A.PHẦN I: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG VÀ THỰC TRẠNG NHÀ TRƯỜNG

          I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

          1. Môi trường bên trong

          1.1. Về cơ sở vật chất:

          Tổng diện tích là 2.566m2, trong đó diện tích phòng học là597,7m2. Tổng số phòng học:13 phòng, trong đó phòng kiên cố: 11 phòng, phòng bán kiên cố: 02, đảm bảo 01 phòng/lớp.Phòng chức năng: 6 phòng, bao gồm phòng hiệu trưởng:01, phòng PHT:01, phòng văn thư:01, phòng y tế: 01, phòng kế toán: 01, phòng đa năng: 01, trường có 01 bếp nấu ăn đủ điều kiên để tổ chức bán trú cho trẻ.

          1.2. Về đội ngũ:

           Tổng số CBGVNV: 37, nữ:36,trong đó bao gồm:

          - CBQL:03 người; gồm hiệu trưởng 01 người, PHT:02 người.Trình độ ĐHMN: 02 đạt tỷ lệ 67%, CĐSP: 01đạt  33%;trình độ trung cấp lý luận chính trị: 2/3 người;  bồi dưỡng quản lý giáo dục: 3/3 người, đạt 100%; tin học A: 3/3 người, đạt 100%.

            - Số giáo viên: 25 người, trong đó, GV biên chế : 17 người, GV hợp đồng: 8 người( 2 HĐ 36 tháng, 6 GV HĐ từ nguồn XHH). Trong đó :

          + Tỷ lệ 25GV/13lớp, đạt tỷ lệ 2 GV/ lớp MG bán trú và 01 GV/lớp MG không bán trú, 03 GV/nhóm trẻ đảm bảo theo quy định.

           + Số giao viên chưa đạt chuẩn SPMN: 0, số GV đạt chuẩn SPMN là 4/25 người ( 16%), số GV trên chuẩn đạt 84%(21/25).

          -  Số nhân viên: 9 người. Trong đó,

          +  Nhân viên biên chế: 01 người ( NV Y tế - trung cấp).

          + Nhân viên hợp đồng: 8 người bao gồm cấp dưỡng: 06, bảo vệ: 01; văn thư: 01

          3.Về học sinh:

          - Số lớp: 13, bao gồm 01 nhóm trẻ từ 24-36 tháng, 3 lớp MG 3-4 tuổi bán trú, 3 lớp MG 4-5 tuổi bán trú, 4 lớp MG 5-6 tuổi bán trú và 2 lớp MGDTTS ghép 4 và 5 tuổi học 2 buổi/ ngày không bán trú.

          - Số trẻ: 405, nữ: 207, DTTS: 63        

          2. Môi trường bên ngoài:

          Tình hình chính trị, an ninh trật tự, an toàn xã hội, kinh tế - văn hoá xã hội của địa phương ổn định, từng bước phát triển theo chiều hướng tích cực. Đời sống của nhân dân ngày được cải thiện, công tác xoá đói giảm nghèo được các cấp quan tâm đúng mức.          Nhận thức việc chăm sóc giáo dục trẻ của cộng đồng dân cư ngày càng tiến bộ, mọi gia đình đều quan tâm tới việc học tập của con em và xem đây là nhiệm vụ hàng đầu để thoát nghèo.      

          Khoa học công nghệ ngày càng xâm nhập, phát triển mạnh và được vận dụng khá rộng rãi trong cuộc sống hàng ngày, mang lại hiệu quả thiết thực, nhu cầu học tập với mô hình chất lượng cao ngày càng cao. Chính quyền địa phương đã có nhiều chính sách tích cực nhằm phát triển giáo dục trên địa bàn

          II. CƠ SỞ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG

          1. Điểm mạnh

          1.1.Công tác tổ chức quản lý, điều hành của Ban giám hiệu

          - Được sự quan tâm lãnh chỉ đạo sâu sát của các cấp, sự đồng thuận của cha mẹ học sinh trong trong việc đầu tư cải tạo cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bi và tạo điều kiện cho trường phát triển toàn diện giúp cho BGH hoàn thành tốt nhiệm vụ.

          - Ban giám hiệu là một tập thể đoàn kết, có tầm nhìn khoa học, sáng tạo. Trong công tác chỉ đạo, điều hành luôn chủ động có kế hoạch cụ thể, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. 

          - Công tác tổ chức triển khai kiểm tra đánh giá sâu sát. Khi thực hiện luôn chủ động điều chỉnh kế hoạch kịp thời sát với thực tế. Được sự tin tưởng của giáo viên, nhân viên và cha mẹ học trẻ nhà trường.

          1.2 Đội ngũ giáo viên, nhân viên

           - Tỷ lệ giáo viên, nhân viên hiện nay đảm bảo số lượng theo quy định, là một tập thể đoàn kết, nhiệt tình, có trách nhiệm, chấp hành tốt kỷ luật lao động, qui chế chuyên môn yêu nghề, gắn bó với nhà trường, mong muốn nhà trường phát triển,

          - 100% giáo viên, nhân viên đạt trình độ chuẩn trở lên, chất lượng chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục.

          1.3. Cơ sở vật chất

       Cơ sở vật chất, trang thiết bị đồ dùng dạy học cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu tối thiểu trong CSGD trẻ trong giai đoạn hiện nay.

          1.4.Chất lượng giáo dục

            Năm học 2019-2020, trường có tổng số lớp: 13, bao gồm 01 nhóm trẻ từ 24-36 tháng, 3 lớp MG 3-4 tuổi bán trú, 3 lớp MG 4-5 tuổi bán trú, 4 lớp MG 5-6 tuổi bán trú và 2 lớp MGDTTS ghép 4 và 5 tuổi học 2 buổi/ ngày không bán trú.

          - Số trẻ: 405, nữ: 207, DTTS: 63        

          -Tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi 99,5%, trẻ từ 3-5 tuổi đạt 81,5%, tỷ lệ nhà trẻ 21,6 %. 

          -Thực hiện tốt chuyên môn, nội dung chương trình giáo dục mầm non, 97% trở lên trẻ phát triển theo chuẩn độ tuổi.

.         1.5. Thành tích nổi bật:

          Trường đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 từ năm 2002 đó là cơ sở, nền tảng cho sự phát triển bền vững bậc học mầm non ở địa phương. Đã khẳng định được vị trí trong bậc học GDMN của thành phố Kon Tum, được các cấp và cha mẹ học sinh tin cậy.

          Trong những năm học gần đây nhà trường luôn đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến và Tập thể lao động xuất sắc. Chi bộ Đảng, Công đoàn cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

          2. Điểm hạn chế

          2.1. Tổ chức quản lý của Ban giám hiệu

           Trường có 3 điểm trường nên việc quản lý đội ngũ thực hiện chuyên môn, phong trào còn gặp nhiều khó khăn. Còn lúng túng trong xây dựng kế hoạch dài hạn. Công tác bồi dưỡng nâng cao chất lượng mũi nhọn chưa cao.

          Đánh giá chất lượng chuyên môn của giáo viên có lúc còn mang tính động viên, chưa có những giải pháp quyết liệt, cụ thể để định hướng, xử lý, giúp đỡ giáo viên khắc phục hạn chế.

          2.2. Đội ngũ giáo viên, nhân viên

          - Một bộ phận nhỏ giáo viên chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu đổi mới phương pháp giáo dục hiện nay, còn có tâm lý ngại đổi mới.

          - Trình độ ngoại ngữ còn thấp đây là trở ngại rất lớn trong việc tiếp cận những cái mới .

          - Việc tự học, tự bồi dưỡng còn hạn chế, việc cập nhật thông tin, tri thức trên các phương tiện truyền thông còn yếu, đặc biệt là tìm kiếm trên mạng internet.

          - Giáo viên và nhân viên biên chế thiếu theo quy định, phần lớn là GVNV hợp đồng chi trả từ nguồn XHHGD. Số giáo viên hợp đồng không ổn định, trong độ tuổi sinh con, có con nhỏ nên chưa giành nhiều thời gian cho việc nghiên cứu trau dồi chuyên môn nghiệp vụ.

          2.3. Cơ sở vật chất

          - Diện tích đất chưa đáp ứng được việc quy hoạch chuẩn quốc gia theo quy định.  Số lượng trẻ trong độ tuổi ra lớp MN trên địa bàn lớn và tăng hàng năm cao hơn so với Điều lệ trường mầm non.

          - Trường được xây dựng và đưa vào sử dụng đã lâu nên đang xuống cấp, thiết kế xây dựng chưa đồng bộ, sân chơi, phòng học, nhà vệ sinh diện tích chưa đảm bảo theo quy định nên rất khó khăn cho việc quy hoạch thiết kế môi trường. Một số đồ chơi ngoài trời đã cũ, hư hỏng, chưa có nhà đa năng.

          3. Thời cơ và thuận lợi:

           - Trong những năm qua Ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Kon Tum đã có những bước phát triển mạnh mẽ nên đã có những tác động không nhỏ đến tầng lớp CMHS; cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương đã có những định hướng quan tâm, chỉ đạo đặc biệt đối với công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục của nhà trường.

          - Đội ngũ cán bộ quản lývà một số giáo viên, được đào tạo cơ bản, có năng lực chuyên môn và kỹ năng sự phạm tốt, đáp ứng nhanh với nhu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

          - Các phong trào phong thi đua được ngành, địa phương, nhà trường phát động, triển khai đã phần nào làm thay đổi nhận thức, hành động của đội ngũ nhà giáo.

          - Nhu cầu giáo dục chất lượng cao ngày càng tăng.

          4. Thách thức

          - Phường Quang Trung là phường nội thành của thành phố Kon Tum, dân số luôn biến động, đời sống của một bộ phận nhân dân đặc biệt là đồng bào DTTS ở 2 làng Pleiđôn, Pleitơnghia còn gặp nhiều khó khăn. Nhận thức về GDMN trong một bộ phận CMHS còn hạn chế nên thiếu phối hợp với nhà trường, GV trong chăm sóc GD trẻ.

          -  Nhu cầu đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng giáo dục của cha mẹ học sinh và xã hội trong thời kỳ đổi mới và hội nhập của đất nước. Do vậychất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên phải đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

          -  Việc ứng dụng CNTT trong giảng dạy, trình độ ngoại ngữ, khả năng sáng tạo của cán bộ, giáo viên, nhân viên cần phát huy và đổi mới.Tuy nhiên, việc ứng dụng CNTT trong giảng dạy, tính sáng tạo, chủ động của đội ngũ còn nhiều hạn chế.

          - Các trường MN trên địa bàn không ngừng phát triển về quy mô, chất lượng tạo nên sự cạnh tranh lớn giữa các trường.

          5. Xác định các vấn đề ưu tiên

          - Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng công tác quản lý, điều hành của Ban giám hiệu theo hướng chuyên biệt hoá với sự phân công phụ trách các mảng công việc. Xây dựng nền nếp làm việc khoa học trong nhà trường. Tăng cường công tác kiểm tra và tự kiểm tra để khắc phục những tồn tại yếu kém khi thực hiện kế hoạch ngắn hạn và dài hạn làm tiền đề cho kế hoạch thực hiện lộ trình duy trì kết quả trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và từng bước phấn đấu các tiêu chuẩn của mức độ 2.

          - Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, nhân viên. Tiếp tục làm tốt công tác giáo dục về tư tưởng, đạo đức cho đội ngũ nhằm nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ hướng tới xây dựng chất lượng "mũi nhọn" của thành phố.

          -  Tiếp tục đổi mới phương pháp CSGD trẻ và đánh giá trẻ theo hướng phát huy năng lực, tính tích cực, chủ động, sáng tạo của trẻ. Nâng cao chất lượng thực hiện chương trình GDMN và triển khai chương trình cho trẻ làm quen tiếng Anh, giáo dục kỹ năng sống cho trẻ, tạo nhiều hoạt động trải nghiệm để trẻ thích ứng và hoà nhập.

          - Ứng dụng CNTT trong dạy học và công tác quản lý, tiếp tục khai thác tối đa về ứng dụng CNTT trong dạy học, sử dụng hộp thư điện tử cá nhân, truy cập các trang website để phục vụ cho công tác giáo dục. 

          - Quản lý nhà trường theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường mầm non.

          Từ những thuận lợi và khó khăn trên, Trường Mầm non Hoa Phượng, xây dựng Kế hoạch chiến lược giai đoạn 2019-2024 nhằm xác định rõ định hướng, mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu trong quá trình vận động và phát triển là cơ sở quan trọng cho các quyết sách của Hội đồng trường và hoạt động của Ban giám hiệu cũng như toàn thể giáo viên, nhân viên, cha mẹ trẻ và trẻ em nhà trường trong việc thực hiện đổi mới giáo dục, nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục trẻ, góp phần xây dựng ngành giáo dục và đào tạo thành phố Kon Tum nói riêng và tỉnh Kon Tum nói chung phát triển theo kịp yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội của địa phương, của đất nước.

          B.PHẦN II: ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC

          1. Tầm nhìn

          Là một trong những trường trọng điểm có chất lượng hàng đầu của thành phố Kon Tum mà cha mẹ trẻ lựa chọn để gửi gắm con em chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục. Là môi trườngrèn luyện để giáo viên cống hiến. Học sinh luôn có khát vọng vươn lên khẳng định bản thân, sẵn sàng vào học lớp một trường Tiểu học.

          2. Sứ mệnh

          Xây dựng nhà trường trở thành môi trường học tập nề nếp, kỷ cương, có chất lượng giáo dục cao để mỗi học sinh đều có cơ hội, điều kiện phát triển năng lực và tư duy sáng tạo.

          3. Hệ thống giá trị cơ bản của nhà trường

          - Tinh thần, trách nhiệm, sáng tạo đổi mới

          - Hợp tác, chia sẻ , đoàn kết, dân chủ

          - Kỷ cương, nền nếp, nhân ái, trung thực

          C.PHẦN III: MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ GIẢI PHÁP

          I. Mục tiêu chung

          Xây dựng đơn vị có uy tín về chất lượng giáo dục, tiến tới là mô hình giáo dục hiện đại, tiên tiến phù hợp với xu thế phát triển của đất nước. Duy trìđạt công nhậnh lại trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức 1 trong năm 2020 và từng bước phấn đấu đạt các tiêu chuẩn của mức độ 2.

          II. Mục tiêu cụ thể

          1. Đội ngũ cán bộ, giáo viên

          - Đảm bảo đội ngũ CBQL, GV, nhân viên đủ về số lượng theo quy định của trường MN hạng 1. Trong đó Ban giám hiệu có 03 người, GV 25 người đảm bảo 2 GV/lớp 2 buổi/ngày,  nhân viên 10 người( văn thư kiêm thủ quỹ: 01, y tế;01, kế toán:01, cấp dưỡng:6, bảo vệ :01

          -Năng lực chuyên môn của cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên được đánh giá khá, giỏi trên 80%.Tỷ lệ giáo viên giỏi cấp trường, cấp thành phố, cấp tỉnh 80% trở lên.

          - 100% CBQL, giáo viên,NV sử dụng thành thạo máy tính phục vụ cho công tác chuyên môn, giảng dạy và quản lý. Số tiết dạy sử dụng, ứng dụng công nghệ thông tin > 50% .

          - 100% CBGVNV đath trình độ chuẩn, có trên 80% cán bộ và giáo viên có trình độ trên chuẩn.

          - Hằng năm 100% CBQL được đánh giá loại khá theo chuẩn HT trở lên; 100% được đánh giá đạt chuẩn nghề nghiệp GV , trong đó có 80% xếp loại khá trơ lên

          - CBGVNV đạt các danh hiệu thi đua: Chiến sĩ thi đua cơ sở 15%, Lao động tiên tiến 70% trở lên.

          2. Học sinh

          - Qui mô nhóm, lớp - học sinh/năm học

2019-2020

2020-2021

 

2021-2022

2022-2023

2023-2024

Số nhóm,lớp

Số HS

Số lớp

 

Số HS

Số lớp

Số HS

Số lớp

Số HS

Số lớp

Số HS

13

405

13

382

13

382

13

382

13

382

          - Chất lượng giáo dục:

          Thực hiện tốt nội dung chương trình giáo dục mầm non và 70 -80% trẻ MG được LQTA: Hàng năm có 97% trở lên trẻ đạt chuẩn theo các chỉ số phát triển của từng độ tuổi.Bé chăm ngoan đạt 100%. Trẻ có cân nặng chiều cao bình thường theo tuổi đạt 95% trở lên, trẻ SDD nhẹ cân và thấp còi dưới 5%.

          Tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi đạt từ 98% trở lên, trẻ nhà trẻ đạt từ 21% trở lên, trẻ 3-5 tuổi từ 81% trở lên, hàng năm trẻ 5 tuổi hoàn thành CTGDMN TNT luôn đạt 100%;

          3. Cơ sở vật chất.

          - Có đủ phòng phòng học, phòng làm việc, phòng phục vụ theo quy định và hàng năm được sửa chữa nâng cấp, trang bị các thiết bị phục vụ  quản lý và CSNDGD trẻ đạt các tiêu chuẩn về quy định của kiểm định chất lượng mức độ 2 và trường chuẩn quốc gia mức độ 1 theo thông tư 19/2018/TT- BGDĐT, ngày 22/8/2028 và Điều lệ trường MN quy định.

          - Xây dựng môi trường  “ Xanh - Sạch - Đẹp” an toàn, có đủ đồ chơi ngoài trời.

          - Xây dựng môi trường sư phạm luôn đạt " Trường học văn hoá".

          III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

          1. Xây dựng, củng cố và phát triển đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên

          Khuyến khích đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý tự học, tự rèn để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; có phẩm chất chính trị, có năng lực chuyên môn tốt, trình độ tin học, ngoại ngữ và có phong cách sư phạm mẫu mực, đoàn kết, tâm huyết đáp ứng tốt theo yêu cầu của xã hội.

          Thường xuyên tổ chức các buổi học tập các nghị quyết, chỉ thị, các văn bản, Điều lệ trường mầm non, các văn bản liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của CB, GV, NV trong nhà trường;Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ để đáp ứng với yêu cầu công việc của nhà trường trong giai đoạn hiện nay.Tập trung ưu tiên bồi dưỡng đội ngũ GV trẻ, phát triển đội ngũ GV giỏi nồng cốt; Tổ chức các chuyên đề về đổi mới phương pháp GD theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm; kiểm tra hồ sơ giáo viên theo kế hoạch, đột xuất. Tăng cường dự giờ thăm lớp để kịp thời điều chỉnh những thiếu sót trong giảng dạy, chăm sóc nuôi dưỡng trẻ, giúp GV có các kỹ năng soạn giảng cho phù hợp với đối tượng học sinh của từng lớp.

          Tạo điều kiện cho giáo viên được tham gia học tập các lớp nâng chuẩn trong từng năm học.

          Tạo môi trường thuận lợi để cán bộ, giáo viên, nhân viên phát huy hết khả năng của mình; tích cực, sáng tạo trong công việc và có những việc làm mang tính đột phá nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, khoa học, hợp tác, đề cao tính tự giác, tính kỷ luật của CBGVNV. Chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật lao động, đảm bảo ý thức trách nhiệm và nề nếp làm việc.

          Làm tốt công tác qui hoạch cán bộ quản lý, phân công sắp xếp đúng người, đúng việc, đúng năng lưc sở trường. Gắn trách nhiệm của từng cá nhân đối với công việc được giao.

        Xây dựng hệ thống tiêu chí, minh chứng, áp dụng chuẩn nghề nghiệp gíao viên mầm non để đánh giá phân loại GV cuối năm học từ đó có những định hướng bố trí, sắp xếp và làm tốt công tác bồi dưỡng GV hàng năm.

          Người phụ trách:Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, tổ trưởng, tổ phó tổ chuyên môn.

          2. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ

          Thực hiện có hiệu quả chương trình giáo dục MN, nâng cao chất lượng và hiệu quả chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ. Đổi mới phương pháp CSNDGD và quan sát, theo dõi đánh giá trẻ phù hợp với nội dung chương trình GDMN và đối tượng trẻ. Đổi mới các hoạt động giáo dục, hoạt động ngoại khóa, lễ hội trong nhà trường.

          Tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp, tổ chức các chuyên đề và ngoại khoá để giáo dục kĩ năng sống, kỹ năng tự phục vụ cho HS. Xây dựng các kế hoạch tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp như giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng tự phục vụ phù hợp với thực trạng đối tượng học sinh của từng lớp;Tăng cường tổ chức các hoạt động vui chơi, trò chơi học tập, trò chơi dân gian để rèn tính mạnh dạn, tự tin cho các em,tăng cường cho trẻ hoạt động trải nghiệm, giúp trẻ có được những kỹ năng sống cơ bản.

          Thực hiện có hiệu quả VSATTP, VSMT, làm tốt công tác đảm bảo dinh dưỡng cho trẻ; Đội ngũ GV, nhân viên cấp dưỡng phải được tập huấn kiến thức VSATTP, có hợp đồng nguồn cung cấp thực phẩm đảm bảo chất lượng.

          Phân công PHT phụ trách bán trú ký kết hợp đồng thực phẩm đảm bảo chất lượng. Thực hiện tính khẩu phần ăn cho trẻ trên phần mềm Nutrukis.Thành lập ban kiểm tra VSATTP và vệ sinh môi trường...

          Người phụ trách: Hiệu trưởng, các Phó hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn, giáo viên

          3. Cơ sở vật chất và trang thiết bị giáo dục

          Làm tốt công tác tham mưu các cấp xây dựng cơ sở vật chất trang thiết bị giáo dục theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá.

          Hàng năm có kế hoạch bố trí kinh phí mua sắm đồ dùng, bổ sung trang thiết bị phục vụ dạy học để đáp ứng cho việc nâng chất lượng CSGD trẻ.

          Sử dụng tiết kiệm các nguồn kinh phí chi thường xuyên, nguồn thu học phí hàng năm và tiếp tục huy động vận động tài trợ giáo dục từ CMHS, các tổ chức kinh doanh trên địa bàn đầu tư cải tạo cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị cho nhà trường; thực hiện sửa chữa nhỏ các phòng học, nhà vệ sinh, nhà đa năng, sân chơi cảnh quan nhà trường.         

          Thường xuyên kiểm tra, thống kê thiết bị, đồ dùng dạy học hết hạn sử dụng, đã hỏng để có kế hoạch mua sắm, sửa chữa đề nghị cấp bổ sung.

          Người phụ trách: Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng phụ trách cơ sở vật chất; kế toán, nhân viên bảo vệ.

          4. Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin

          Triển khai rộng rãi việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và dạy học; đảm bảo 100% các lớp, phòng làm việc đều có máy tính, ti vi kết nối internet;  xây dựng kho học liệu điện tử các băng hình về bài hát, câu truyện, phần mềm, tư liệu bài giảng, thư viện điện tử; trang bị và khai thác sử dụng các phân mềm quản lý, giảng dạy, máy chiếu, máy quay phim…Góp phần nâng cao chất lượng quản lý, dạy học.

          Động viên cán bộ, giáo viên, nhân viên tự học, tự rèn hoặc theo học các lớp bồi dưỡng để sử dụng thành thạo máy vi tính, website, mail, internet phục vụ cho công việc.

Động viên cán bộ, giáo viên, nhân viên mua sắm máy tính cá nhân.

          Người phụ trách: Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn, GVNV.

          5. Thực hiện hiệu quả chính sách giáo dục, huy động nguồn lực tài chính, xã hội hóa giáo dục:

          Xây dựng nhà trường văn hoá, thực hiện tốt quy chế dân chủ trong nhà trường, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, giáo viên, nhân viên theo quy định.

          Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về giáo dục trong các tầng lớp nhân dân, các tổ chức xã hội cùng cộng đồng có trách nhiệm với nhà trường giúp nhà trường làm tốt nhiệm vụ giáo dục.

          Huy động các nguồn lực của xã hội, cá nhân tham gia vào việc phát triển nhà trường.

          Người phụ trách: Ban giám hiệu, Ban chấp hành công đoàn, Ban đại diện cha mẹ học sinh.

          6. Xây dựng hình ảnh, uy tín của nhà trường

          Xây dựng hình ảnh và sự tín nhiệm của xã hội đối với nhà trường.

          Đẩy mạnh tuyên truyền về truyền thống nhà trường, nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi thành viên đối với quá trình xây dựng hình ảnh của nhà trường.

           Người phụ trách: BGH, Công đoànCS,  Ban đại diện CMHS, GV

          V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN, THEO DÕI, KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

          1. Phổ biến kế hoạch chiến lược

          Tuyên truyền và xác lập nhận thức về tầm quan trọng của kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường trong giai đoạn 2019- 2024

          Kế hoạch chiến lược được phổ biến rộng rãi tới toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường, cơ quan chủ quản, cha mẹ học sinh, các tổ chức cá nhân quan tâm đến nhà trườngvà được công khai trong bảng tuyên truyền nhà trường, trên trang Web.

          Báo cáo với Phòng GD&ĐT, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương phường Quang Trung.

          2. Tổ chức điều hành

          Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch chiến lược là bộ phận chịu trách nhiệm điều phối quá trình triển khai kế hoạch chiến lược. Điều chỉnh kế hoạch chiến lược sau từng giai đoạn sát với tình hình thực tế của nhà trường.

          3. Lộ trình thực hiện kế hoạch chiến lược

          3.1.Giai đoạn 1: Năm học 2019 – 2020:

          Triển khai kế hoạch chiến lược đến toàn thể cán bộ, giáo viên, NV, báo cáo lên các cơ quan quản lý xin ý kiến chỉ đạo.

          Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, thu thập ý kiến đóng góp, bổ sung cho kế hoạch;

           Xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết các nội dung:

          * Cơ sở vật chất

          - Cải tạo sửa sữa cổng tường rào điểm lớp Pleitơnghia, làm sân khấu, mái che tổ chức lễ hội cho học sinh tại điểm chính; bổ sung nhà banh đồ chơi ngoài trời, 95 bộ bàn ghế học sinh, máy quay, bộ máy tính làm việc.

          - Vẽ trang trí sân trường, nhà đa năng

          - Sửa chữa đường thoát nước, nhà vệ sinh đường điện cho các lớp.

          -Thực hiện vận động tài trợ giáo dục: cải tạo bếp tổ chức bán trú, bổ sung thiết bị phục vụ CS nuôi dưỡng trẻ và tổ chức cho trẻ LQTA, aerobic, phát thưởng học sinh cuối năm.

          * Về xây dựng đội ngũ:

          -  Xây dựng đội ngũ 100% đạt trình độ chuẩn trở lên, trong đó đạt trình độ trên chuẩn đối với CBQL:100%; GV:80 %.

          - Trình độ lý luận chính trị: 100% VC là đảng viên được học lý luận chính trị từ sơ cấp trở lên.

          -  GV giỏi các cấpđạt 80%

           - 100% CBGVNV được hưởng đầy đủ, đúng chế độ quyền lợi theo quy định.

          - 100% CBGVNV thực hiện tốt nội quy, quy chế làm việc, quy tắc ứng xử văn hóa, có phẩm chất chính trị đạo đức lối sống tốt. Không có CBGVNV vi phạm đạo đức nhà giáo và vi phạm kỷ luật.

          - 100% GV đạt chuẩn nghề nghiệp GVMN ở mức đạt trở lên, trong đó 70% đạt mức khá trở lên.

          - 100% CBQL đánh giá chuẩn từ mức Khá trở lên..

          - 100% CB-GV-NV được đánh giá xếp loại viên chức hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

          *  Về học sinh:

          - Về quy mô nhóm , lớp học sinh:

          Tiếp tục duy trì 13 nhóm lớp( 1 nhóm trẻ, 3 lớp MG 3-4 tuổi, 3 lớp MG 4-5 tuổi, 4 lớp MG 5-6 tuổi và 2 lớp MG ghép DTTS, đảm bảo 100% học 2 buổi/ ngày và 11 lớp học bán trú.

           Tổng số trẻ: 405 trẻ, trẻ DTTS:51, tre rhọc bán trú: 355 trẻ.

          -  Công tác thực hiện PCGDMN trẻ 5 tuổi:

          Phấn đấu duy trì và huy động đạt chỉ tiêu 99,5% trẻ 5 tuổi ra lớp và hoàn thành CTGDMN. Trẻ từ 3-5 tuổi đạt từ 81%, trẻ nhà trẻ 21,5% trở lên.

          * Về chất lượng CSND,GD:

          - Phấn đấu không xảy ra, ngộ độc thực phẩm và dịch bệnh xảy ở trường mầm non.

          - 100% trẻ được cân đo theo dõi sức khoẻ định kỳ bằng biểu đồ phát triển 1 lần/ quý và  được khám sức khoẻ 1- 2 lần/năm.

           - Giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và thể thấp còi so với đầu năm và khống chế tỷ lệ trẻ thừa cân béo phì.

          - Tỷ lệ trẻ đi học chuyên cần đạt 95% trở lên

   - 100% các lớp thực hiện tốt Chương trình GDMN và 50% trẻ MG được  LQTA.

          - 100% trẻ được bảo vệ an toàn về tính mạng và tinh thần và đạt danh hiệu bé ngoan.

          *Công tác Thi đua:

          -  Chính quyền: Tập thể lao động xuất sắc

          -  Chi bộ: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

          -  Công đoàn vứng mạnh xuất sắc.

          - 80% CB-GV-NV đạt LĐTT

          3.2.Giai đoạn 2:  Năm học 2020- 2021:

          Tiếp tục phát huy, khẳng định uy tín và hình ảnh cuả nhà trường là một cơ sở giáo dục trọng điểm của thành phố Kon Tum, chất lượng giáo dục toàn diện đáp ứng được yêu cầu của xã hội, củng cố xây dựng duy trì kết quả công nhận lại trường chuẩn quốc gia để mức 1.

          * Cơ sở vật chất:

          Tiếp tục duy trì và bảo quản tốt CSVC hiện có và bổ sung một số nội dung sau:

          - Xây mới thêm 2 nhà vệ sinh và cải tạo sửa chữa hệ thống dẫn nước tại điểm trung tâm

          - Bổ sung thêm đồ chơi ngoài trời, 54 bộ bàn ghế học sinh

          - Sửa chữa làm lại cổng điểm lớp tại Làng Pleiđôn

          - Thực hiện tốt công tác XHHGD:Vận động bổ sung thiết bị phục vụ CS nuôi dưỡng trẻ và tổ chức cho trẻ LQTA, aerobic, phát thưởng học sinh cuối năm.

          * Về xây dựng đội ngũ:

          - Đủ số lượng GV/lớp theo quy định.

          - Duy trì giữ vững chỉ tiêu về trình độ đào tạo của GV và CBQL: 100% đạt trình độ chuẩn trở lên, trong đó đạt trình độ trên chuẩn đối với CBQL:100%; GV:80 %.

          - Phấn đấu 80% giáo viên giỏi các cấp trở lên

           - 100% CBGVNV được hưởng đầy đủ, đúng chế độ quyền lợi theo quy định.

          - 100% CBGVNV thực hiện tốt nội quy, quy chế làm việc, quy tắc ứng xử văn hóa, có phẩm chất chính trị đạo đức lối sống tốt. Không có CBGVNV vi phạm đạo đức nhà giáo và vi phạm kỷ luật.

          - 100% GV đạt chuẩn nghề nghiệp GVMN ở mức đạt trở lên, trong đó 80% đạt mức khá trở lên.

          - 100% CBQL đánh giá chuẩn từ Khá trở lên.

          - 100% CB-GV-NV được đánh giá xếp loại viên chức hoàn thành nhiệm vụ trở lên

          *  Về học sinh:

          - Về quy mô nhóm, lớp học sinh:

          Tiếp tục duy trì 13 nhóm lớp( 1 nhóm trẻ, 3 lớp MG 3-4 tuổi, 3 lớp MG 4-5 tuổi, 4 lớp MG 5-6 tuổi và 2 lớp MG ghép DTTS, đảm bảo 100% học 2 buổi/ ngày và 11 lớp học bán trú.

           Tổng số trẻ: 382 trẻ, trẻ DTTS:52, tre rhọc bán trú: 350 trẻ.

          - Chất lượng chăm sóc – nuôi dưỡng:

          - Phấn đấu không xảy ra, ngộ độc thực phẩm và dịch bệnh xảy ở trường mầm non.

          - 100% trẻ được cân đo theo dõi sức khoẻ định kỳ bằng biểu đồ phát triển 1 lần/ quý và  được khám sức khoẻ 1- 2 lần/năm.

           - Giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và thể thấp còi  và khống chế tỷ lệ trẻ thừa cân béo phì so với đầu năm.

          - 100% trẻ được bảo vệ an toàn về tính mạng và tinh thần và đạt danh hiệu bé ngoan.

 - 100% các lớp thực hiện tốt Chương trình GDMN và 70% trẻ MG được  LQTA.

          * Công tác PCGDMN trẻ 5 tuổi:

          Giữ vững kết quả PCXGDMN trẻ 5 tuổi trên địa bàn

          - Phấn đấu duy trì và huy động đạt chỉ tiêu 98-100% trẻ 5 tuổi vàtrẻ từ 3-5 tuổi đạt từ 82%, trẻ nhà trẻ 22% ra lớp.

          - 100% trẻ hoàn thành CTGDMNTNT.

          * Công tác Thi đua:

          -  Chính quyền: Tập thể lao động xuất sắc

          -  Chi bộ: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

          -  Công đoàn vững mạnh xuất sắc.

          - 80% CB-GV-NV đạt LĐTT trở lên

          3.3.Giai đoạn 3:Từ năm 2021 – 2024: Thực hiện các sứ mệnh của chiến lược phát triển nhà trường: Tạo dựng được môi trường giáo dục chất lượng cao, duy trì kết quả trường chuẩn quốc gia mức 1, phấn đấu đạt một số tiêu chuẩn trường chuẩn quốc gia mức độ 2.

          * Cơ sở vật chất:

          Duy trì CSVC hiện có, bổ sung thêm 1 số nội dung:

          - Sửa chữa cải tạo chống thấm hệ thống trần nhà khu trường chính.

            - Bổ sung đồ chơi ngoài trời, 30 bộ bàn ghế học sinh cho 2 lớp điểm Pleiđon, pleitơ nghia.

          - Nâng cấp nhà đa năng.

          - Thực hiện tốt công tác XHHGD:Vận động bổ sung thiết bị phục vụ CS nuôi dưỡng trẻ và tổ chức cho trẻ LQTA, aerobic, phát thưởng học sinh cuối năm.

          * Về xây dựng đội ngũ:

          - 100% CBGV đạt trình độ

          - Trình độ lý luận chính trị: 100% CBQL,GV đạt lý luận chính trị từ sơ cấp trở lên.

          -  GV giỏi cấp trường, thành phố đạt 80% trở lên

          - 100% GV đạt chuẩn nghề nghiệp GVMN ở mức đạt trở lên, trong đó 90% đạt mức khá trở lên, có 30% GV đạt mức tốt.

          - 100% CBQL đánh giá chuẩn từ khá trở lên.

          - 100% CB-GV-NV được đánh giá xếp loại viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

          * Chất lượng chăm sóc – nuôi dưỡng:

          - Phấn đấu không xảy ra, ngộ độc thực phẩm và dịch bệnh xảy ở trường mầm non.

          - 100% trẻ được cân đo theo dõi sức khoẻ định kỳ bằng biểu đồ phát triển 1 lần/ quý và  được khám sức khoẻ 1- 2 lần/năm, có 95% trẻ có chiều cao, cân nặng phát triển bình thường theo tuổi.

           - Giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và thể thấp còi,thừa cân béo phì so với đầu năm.

          - 100% trẻ được bảo vệ an toàn về tính mạng và tinh thần và đạt danh hiệu bé ngoan.

          - 100% các lớp thực hiện tốt Chương trình GDMN và 80% trẻ MG được  LQTA.

          * Công tác PCGDMN trẻ 5 tuổi:

          Giữ vững kết quả PCXGDMN trẻ 5 tuổi trên địa bàn

          - Phấn đấu duy trì và huy động đạt chỉ tiêu 100% trẻ 5 tuổi và trẻ từ 3-5 tuổi đạt từ 83-85%, trẻ nhà trẻ 23 -25% ra lớp.

          - 100% trẻ hoàn thành CTGDMNTNT.

          * Công tác Thi đua:

          -  Chính quyền: Tập thể lao động xuất sắc

          -  Chi bộ: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

          -  Công đoàn vững mạnh xuất sắc.

          - 90% CB-GV-NV đạt LĐTT trở lên

          4. Đối với Hiệu trưởng

          Xây dựng và tổ chức triển khai chỉ đạo thực hiện kế hoạch chiến lược tới từng cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường. Thành lập ban kiểm tra và đánh giá thực hiện kế hoạch trong từng năm học.

          5. Đối với Phó Hiệu trưởng

          Theo nhiệm vụ được phân công, giúp hiệu trưởng tổ chức triển khai từng phần việc cụ thể, đồng thời kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, đề xuất những giải pháp để thực hiện.

          6. Đối với các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường

          Đẩy mạnh tuyên truyền vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh hăng hái thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị cơ bản của từng năm học. Làm tốt công tác tham mưu, đổi mới tổ chức hoạt động giáo dục trong nhà trường

          Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của từng tổ chức xây dựng kế hoạch, chương trình hành động sát với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong kế hoạch này.

          7.Đối với các Tổ trưởng chuyên môn, văn phòng

           Xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể theo tuần, tháng, năm và từng đợt thi đua.

          - Tổ chức và phân công lao động hợp lý dựa trên nguồn lực, khả năng và trách nhiệm của từng thành viên.

          - Trong quá trình thực hiện cần thường xuyên phản hồi, đóng góp ý kiến với lãnh đạo nhà trường để có giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả công việc.

          8. Đối với cá nhân cán bộ, giáo viên, nhân viên

           Thực hiện nghiêm túc kế hoạch chiến lược, kế hoạch năm học của nhà trường và đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch.

           Không ngừng học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Phấn đấu trở thành giáo viên, nhân viên giỏi, xứng đáng là “tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” cho học sinh noi theo.

          Phát huy tinh thần vượt khó vươn lên, luôn có khát vọng được đóng góp sức mình vào sự phát triển của nhà trường.

          9. Trách nhiệm của trẻ em

           Tích cực học tập rèn luyện chăm ngoan, học giỏi

          Tích cực tham gia các hoạt động tập thể, rèn kỹ năng sống, trau dồi đạo đức, hành vi phù hợp với các chuẩn mực của xã hội.

          10. Trách nhiệm của ban đại diện  cha mẹ học sinh

          Đẩy mạnh hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh một cách có hiệu quả, làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục trong và ngoài nhà trường. Phối hợp với nhà trường, GVCN làm tốt công tác chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục và rèn luyện kỹ năng sống cho trẻ.

          Luôn có những ý kiến tham mưu, đóng góp, giúp đỡ và ủng hộ nhà trường về mọi mặt, giúp nhà trường hoàn thành các mục tiêu chủ yếu của chiến lược.

          Trên đây là Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2019-2024 của trường MN Hoa Phượng, đề nghị CBGVNV triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện có khó khăn vướng mắc phản ảnh với lãnh đạo trường. Lãnh đạo nhà trường sẽ chủ động tham mưu cho các cấp và có ý kiến đề xuất kịp thời điều chỉnh kế hoạch chiến lược phù hợp với thực tế của địa phương để đạt được mục tiêu của chiến lược đã đề ra./

                                                                                                                    HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:    

- Phòng GD&ĐT (b/c) ;                                                                    

- Đảng uỷ - UBND phường QT(b/c);

- Lưu VP. 

                                                                                                                                      Phạm Thị Mai


Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Hoạt động & giáo trình
Một số hình ảnh buổi làm việc của đoàn đánh giá ngoài tai trường Mầm non Hoa Phượng

Một số hình ảnh buổi làm việc của đoàn đánh giá ngoài tai trường Mầm non Hoa Phượng

Ngày 23 tháng 11 năm 2021, Đoàn đánh giá ngoài của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum do cô Nguyễn Thị Như Quỳnh - Phó Trưởng phòng GDMNTH, đã làm việc khảo sát thực tế công tác kiểm định chất lượng và công nhận lại trường đạt chuẩn quôc gia tại Trường MN Hoa Phượng, thành phố Kon Tum. Trên cơ sở kết quả kiểm tra đối chiếu các minh chứng, đoàn đã thống nhất với chất lượng tự đánh giá của nhà trường đạt chất chấtl lượng ở cấp độ 2 và đạt trường chuẩn quốc gia ở mức độ 1. Đồng thời đoàn cũng tư vấn cho nhà trường kế hoạch cải tiến chất lượng trong thời gian tới và những năm tiếp theo để nâng cao hơn nữa chất chất lượng GD./

Copyright © EduPortal