Điện thoại:  0603500852
Kế hoạch chuyên môn năm học

Kế hoạch chuyên môn năm học

 PHÒNG GD&ĐT TP. KON TUM                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG MN HOA PHƯỢNG                                          ...
KẾ HOẠCH THÁNG 9/2020

KẾ HOẠCH THÁNG 9/2020

I. KẾ HOẠCH THÁNG 9/2020Nội dung công việc    Thời gian    Người thực hiện- Tổ chức ngày tựu trường.- Các lớp hoàn thành việc xây dựng môi trường lớp ...
Kế hoạch công tác 4 năm học 2020-2021

Kế hoạch công tác 4 năm học 2020-2021

PHÒNG GD&ĐT TP KON TUM                                                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG MN HOA PHƯỢNG      ...
Kế hoạch công tác 3 năm học 2020-2021

Kế hoạch công tác 3 năm học 2020-2021

PHÒNG GD&ĐT TP. KON TUM                                                                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ...
Kế hoạch công tác 02 năm học 2020-2021

Kế hoạch công tác 02 năm học 2020-2021

PHÒNG GD&ĐT TP. KON TUM                                                                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG ...
Kế hoạch công tác 11 năm học 2020-2021

Kế hoạch công tác 11 năm học 2020-2021

PHÒNG GD&ĐT THÀNH PHỐ                                                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG MẦM NON HOA ...
Kế hoạch công tác 10 năm học 2020-2021

Kế hoạch công tác 10 năm học 2020-2021

PHÒNG GD&ĐT THÀNH PHỐ                                                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG MẦM NON HOA ...
kế hoạch công tác tháng 01 năm học 2020-2021

kế hoạch công tác tháng 01 năm học 2020-2021

PHÒNG GD&ĐT TP. KON TUM                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG MẦM NON HOA PHƯỢNG                          Độc lập - Tự do - ...

Copyright © EduPortal