Điện thoại:  0603500852
Công khai  các biểu mẫu theo T36

Công khai các biểu mẫu theo T36

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ KON TUMTRƯỜNG MẦM NON HOA PHƯỢNG THÔNG BÁOCam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm nonNăm học ...
Công khai thông tư BGD&ĐT

Công khai thông tư BGD&ĐT

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ KON TUMTRƯỜNG MẦM NON HOA PHƯỢNG THÔNG BÁOCam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm nonNăm học ...
Công khai thu chi quỹ CMHS năm học 2017-2018

Công khai thu chi quỹ CMHS năm học 2017-2018

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG MN HOA PHƯỢNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  CÔNG KHAI NỘI DUNG THU, CHI QUỸ BAN ĐẠI ...
Công khai mức thu học phí trường công lập

Công khai mức thu học phí trường công lập

Công khai học phí công lậpPHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG MN HOA PHƯỢNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   CÔNG KHAI ...
Mức thu học phí trong trường công lập

Mức thu học phí trong trường công lập

Mức thu học phí trong trường công lậpPHÒNG GD&ĐT TP KON TUM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG MN HOA PHƯỢNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  Mẫu ...

Copyright © EduPortal