Điện thoại:  0603500852
Công khai  các biểu mẫu theo T36

Công khai các biểu mẫu theo T36

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ KON TUMTRƯỜNG MẦM NON HOA PHƯỢNG THÔNG BÁOCam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm nonNăm học ...
Công khai thông tư BGD&ĐT

Công khai thông tư BGD&ĐT

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ KON TUMTRƯỜNG MẦM NON HOA PHƯỢNG THÔNG BÁOCam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm nonNăm học ...
Công khai thu chi quỹ CMHS năm học 2017-2018

Công khai thu chi quỹ CMHS năm học 2017-2018

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG MN HOA PHƯỢNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  CÔNG KHAI NỘI DUNG THU, CHI QUỸ BAN ĐẠI ...
Công khai mức thu học phí trường công lập

Công khai mức thu học phí trường công lập

Công khai học phí công lậpPHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG MN HOA PHƯỢNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   CÔNG KHAI ...
Mức thu học phí trong trường công lập

Mức thu học phí trong trường công lập

Mức thu học phí trong trường công lậpPHÒNG GD&ĐT TP KON TUM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG MN HOA PHƯỢNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  Mẫu ...
Hoạt động & giáo trình
Một số hình ảnh buổi làm việc của đoàn đánh giá ngoài tai trường Mầm non Hoa Phượng

Một số hình ảnh buổi làm việc của đoàn đánh giá ngoài tai trường Mầm non Hoa Phượng

Ngày 23 tháng 11 năm 2021, Đoàn đánh giá ngoài của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum do cô Nguyễn Thị Như Quỳnh - Phó Trưởng phòng GDMNTH, đã làm việc khảo sát thực tế công tác kiểm định chất lượng và công nhận lại trường đạt chuẩn quôc gia tại Trường MN Hoa Phượng, thành phố Kon Tum. Trên cơ sở kết quả kiểm tra đối chiếu các minh chứng, đoàn đã thống nhất với chất lượng tự đánh giá của nhà trường đạt chất chấtl lượng ở cấp độ 2 và đạt trường chuẩn quốc gia ở mức độ 1. Đồng thời đoàn cũng tư vấn cho nhà trường kế hoạch cải tiến chất lượng trong thời gian tới và những năm tiếp theo để nâng cao hơn nữa chất chất lượng GD./

Copyright © EduPortal